กันยายน 6, 2009
book_0801b

2_2 ลากไม้ออกจากลูกผิดแนว

วงสวิงเป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ หากไม้กอล์ฟลากออกจากลูกอย่าง ถูกต้อง ไม้กอล์ฟก็จะมีโอกาสสวิงขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องที่จุดสูงสุดได้ง่ายขึ้น นักกอล์ฟที่มีปัญหาในการสวิงจะมีข้อผิดพลาดในการลากไม้ออกจากลูกกอล์ฟอยู่ 2 รูปแบบ คือ
ตุลาคม 29, 2008
picture_000201

ลากไม้ออกจากลูกผิดแนว

นักกอล์ฟที่มีปัญหาการสวิงจะมีข้อผิดพลาดในการ ลากไม้ออกจากลูกกอล์ฟอยู่ 2 รูปแบบคือ ลากไม้ ออกด้านนอกมากเกินไป หรือลากไม้เข้าด้านในมากเกินไป การลากไม้ออกจากลูกกอล์ฟทั้งสองแนวนี้ จะส่งผลต่อเนื่องให้นักกอล์ฟสวิงไม้ขึ้นไปที่จุดสูงสุดด้วยก้านไม้ และหน้าไม้ในตำแหน่งที่ผิดพลาด ยากที่จะสวิงไม้กลับลงหาลูกกอล์ฟในแนวที่ถูกต้องได้